Nytt lysanlegg

Bare for å minne om at nytt lysanlegg vil bli installert denne uken og at man bare vil kunne spille tennis på en bane ad gangen

Nytt lysanlegg kommer første uke av desember!

Vi har gleden av å meddele at nytt LED lysanlegg skal være klart til bruk 8. des. 4. des. skal nytt lys testes så den dagen blir det ikke mulig å spille tennis i hallen. Hvis alt går som planlagt så vil det 1. tom 3. des være mulig å spille tennis på en av banene ad gangen. Vi legger ut ny informasjon nærmere oppstart av arbeidene.
MVH Styret

Innkalling til ekstraordinært årsmøte HTK 13. nov kl 18

Det er en stor utfordring å rekruttere medlemmer til styret. Samtidig er det at krav at HTK har et virksomt styre med en leder som har de nødvendige fullmakter til å kunne drifte klubben på formelt korrekt måte. Klubbens medlemmer oppfordres til å komme med forslag til nye styremedlemmer

Agenda: Suppleringsvalg til styret
Leder: Carsten Stang (forslag)
Nestleder Jonny Stjernstrøm
Kasserer Mathias Gundersen er sykemeldt. John Einar Hulsund hjelper til og tar hånd om kasserer oppgaver inntil ny kasserer etter Mathias er utnevnt
Sekretær Carsten Stang
Styremedlem Lars Omberg
Varamedlem Elisabeth Stang
Varamedlem Anne Gunvor Jarlsby

MVH Styret

Bli med på tøffingturnering!

Anders Järryd, 25. mai kl 14, billetter og kaker!

Vi håper mange møter opp for å se oppvisningskampen! Billetter kan kjøpes på XY på Brødløs eller gjennom Geir Andersen på 46933992

Fint også om klubbens medlemmer kan bidra med å bake kaker, boller eller lagge vaffelrøre som skal selges ifm kampen. For de som ønsker å bidra med kaker eller annet vennligst kontakt Geir eller Carsten på 92055074. Alle inntekter fra salg i kafe går tilbake til HTK

Anders Järryd kommer til Halden 25. mai kl 14

Anders Järryd og Christian Ruud vil ha en oppvisningskamp i hallen vår og vi ønsker alle HTK medlemmer og andre velkommen til å delta i arrangementet. Vi trenger vakter, billettselgere og bemanning til kaffe ifm. Vi håper også å selge så mange billetter som mulig. Ta kontakt med Carsten Stang på 92055074 eller per email carsten.stang@asendia.com hvis dere ønsker å delta som funksjonær eller å kjøpe billett til kampen

Utebane 1 kan nå leies av ikke-medlemmer

Velkommen til en ny tennis sesong.
Bane 1 kan leies til ikke-medlemmer, se HALLBOOKING.
Tilbud til medlemmer i hallen på lørdager utgår for sesongen.

-Styret

Ekstraordinært Årsmøte Halden Tennisklubb, torsdag 8. mai kl 18.00

Agenda:

Valg av styre.

Verv som kasserer og styremedlem har 2 personer på valg.

De øvrige  verv er godkjent av årsmøte 24 februar 2014.

Leder verv er ledig,  ingen kandidat.

Leder, 2 år :

Nestleder, 1 år : Johnny Stjernstrøm.  OK årsmøte

Kasserer, 2 år : Mathias Gundersen.  Ny

Sekretær, 1 år: Casten Stang.   OK årsmøte

Styremedlem, 2 år : Lars Omberg.  Ny

Varamedlem, 1 år:  Anne Gunvor Jarlsby   OK årsmøte

Varamedlem, 2 år:  Elisabeth Stang   OK årsmøte

Takk til Eva Nilssen og Henrik Norvald i valgkommiteen!

Mvh

Faye Lyseng

Styreleder, HTK

Referat årsmøte i Halden Tennisklubb, 24. februar, 2012 kl.18.00

Saksliste

1) Godkjenning av innkalling og saksliste
• Godkjent
2) Valg av årsmøtets dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
• Elisabeth Stang ble valgt til dirigent
• Carsten Stang ble valgt til referent
3) Årsberetninger 2011
• Faye Lyseng og Lasse Skogheim gjennomgikk årsberetning og handlingsplan. Det ble ikke framsatt spørsmål eller innsigelser til årsberetningen
4) Regnskap med revisjonsberetning
• John Einar Hulsund gjennomgikk regnskap som ble godkjent
5) Innkomne forslag fra medlemmer:
• Ingen innkomne forslag
6) Fastsettelse av kontingent
• Det ble enstemmig vedtatt at det ikke blir endringer i kontingenter for 2014. Det er et tegn i tiden at det stadig blir vanskeligere å få medlemmer til å delta på dugnader. Dette vil på lengre sikt tvinge frem økning i kontingent for kjøpe inn tjenester som tidligere har vært gjort på dugnad

7) Budsjett for 2014.

Forslag til budsjett fra kasserer John Einar Hulsund ble gjennomgått og enstemmig godkjent.
8) Lagets organisasjon
• Det er ikke fremlagt forslag til endringer
9) Valg
Valgkomiteens innstilling ble presentert. Valgkomiteens forslag til styre for 2014:
Leder: Faye Lyseng (frem til 1. mai 2014)
Nestleder Jonny Stjernstrøm
Kasserer John Einar Hulsund (inntil ny kasserer er utnevnt)
Sekretær Carsten Stang
Styremedlem Lasse Skogheim (frem til 1. mai)
Varamedlem Elisabeth Stang
Varamedlem Anne Gunvor Jarlsby
Revisor Erstatter til Bredo Svanberg er ennå ikke funnet
Revisor Glenn Torgersen

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Det er en stor utfordring at Valgkomiteen ikke har funnet kandidater til de tillitsverv hvor tillitsvalgte ikke ønsker å fortsette i styret. Valgkomiteen oppfordres til å intensivere arbeidet med å finne egnede kandidater før 1 mai da Faye, John Einar og Lasse ønsker å trekke seg fra 1. mai eller før.
Representanter til ting og møter i de organisasjoner som klubben er tilsluttet vil bli valgt av styret ved en senere anledning.
Årsmøtet setter stor pris på at det gror godt blant klubbens juniorer og for første gang på mange år så har HTK aktive spillere som spiller på nasjonalt nivå. Gratulerer til Jesper og William!
Vi benytter anledning til å takke avgående tillitsvalgte for innsatsen på vegne av HTK. Ikke minst Faye og John Einar har bidratt med en uvurderlig innsats for klubben og dens medlemmer og de vil bli savnet når de nå fratrer sine verv.

Årsmøte i Halden Tennisklubb 24. februar, 2014 kl.18.00

Saksliste

1) Godkjenning av innkalling og saksliste
2) Valg av årsmøtets dirigent og referent
3) Årsberetninger 2013 og Handlingsplan
4) Regnskap med revisjonsberetning
5) Behandler innkomne forslag
a) ingen innkomne forslag
6) Fastsettelse av kontingenten
7) Vedta budsjett for 2014 8) Bestemme lagets organisasjon
9) Valg: valgkomiteens innstilling
• Leder
• Nestleder
• Kasserer
• Sekretær
• Styremedlem
• 2 varamedlemmer
• 2 revisorer
• Representanter til ting og møter i de organisasjoner
laget er tilsluttet
• Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1. varamedlem

Styret, Halden Tennisklubb

Servekurs i mars

Halden Tennisklubb innkaller til Årsmøte 2014

Årsmøte er satt til mandag 24. februar kl 18.00 på Klubbhuset.

Forslag til saker som ønskes behandlet av Årsmøte må være styret i hende senest 1. februar. Endelig saksliste vil bli publisert på www.haldentennis.com samt sendt til de medlemmer vi har email adresse til senest 13. februar.

Styret oppfordrer medlemmer til å delta på årsmøtet, en fin arena til å utveksle ideer, erfaring og ambisjoner for HTK videre i 2014.

Styret i Halden Tennisklubb
16. januar 2014

Høstferieseier på hjemmebane

William Stang og Jesper Borgersen ble henholdsvis nummer én og tre på helgens nasjonale U12-turnering på hjemmebane.

- Jeg spilte safe, og prøvde å konsentrere meg og brukte sjansene til å vinne poeng. Prøvde å slå lange baller i midten så ikke motstanderen fikk vinklet den, forteller Stang, som vant turneringen i gruppespill foran Sebastian Moe Bongard fra Nordberg Tennisklubb og klubbkamerat Jesper Borgersen.

Stang var godt fornøyd med å kunne spille tennis i skoleferien.

- Det har gitt meg noe å gjøre i høstferien. Noe jeg synes det er gøy. Siden det ikke er skole så ble det fullt fokus på tennisen.

Tennisklubben har i følge Stang lagt godt til rette for å gjøre det motiverende å legge mye tid på idretten sin.

- Det er veldig fint, og jeg kan trene hvilken dag jeg vil. Vi har flotte inne og utebaner. Vi har også kjempeflinke trenere fra Polen og Slovenia. Treneren min har hjulpet meg slik at jeg har utviklet meg mye det siste halvåret. Det er også veldig godt miljø i klubben. Det er også kvelder hvor vi koser oss og spiser pizza og spiller tennis.

Turneringsseier gir også økt motivasjon til å spille flere turneringer fremover.

- Mine planer er å spille mange turneringer fordi det er det siste året jeg er i u12, så jeg vil ha med meg så mange poeng som mulig. Jeg skal spille i Sandefjord og i Oslo før jul, og kanskje rekker jeg noen turneringer til. Tennis er en utrolig fin idrett og jeg gleder meg til hver trening.

Haldenmesterskapet søndag avlyses

Pga elendig værmelding for hele helgen så ser vi oss desverre nødt til å avlyse arrangementet

Ha likvel en fin helg!

Dugnad 12. sept kl 17

Ja dugnad er kjedlig men dog en god norsk vane. Vi ville satt priser om noen av våre kjøre medlemmer kunne stille opp noen timer torsdag fra 12. sept kl 17. Vi trenger hjelp til kantklipping, tømming av takrenner, spreeing av singel mm

MVH
fra Styret